Spolufinancování projektu OP PIK  


  • název programu: Nízkouhlíkové technologie
  • název projektu: JORDÁK s.r.o. - Technologie pro využití odpadů
  • jméno žadatele: JORDÁK s.r.o.
  • termín realizace: 29. 7. 2020 – 28.6.2022
  • způsobilé výdaje: 12 152 000,00
  • dotace: 5 468 400,00
  • popis projektu: viz. níže
  • závěry a výsledky: pořízení nízkouhlíkové techniky
  • fotografie realizovaného projektu: viz. níže

Popis projektuSmyslem a cílem projektu je zavádění inovativních technologií při využívání druhotných surovin. Díky projektu dojde k rozšíření potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s druhotnými surovinami. V konečném důsledku se díky tomu zvýší konkurenceschopnost žadatele. Cílem projektu je také snížení nákladů, které souvisejí s nákupem stavebního materiálu, protože díky realizaci projektu se stane žadatel v tomto směru soběstačný a bude využívat vlastní produkci stavebního materiálu. Cílů projektu bude dosaženo díky inovacím v provozu žadatele a to ve smyslu implementace BAT technologie společnosti, jež bude díky realizace projektu pořízena. Technologie BAT bude využita na materiálové zpracování odpadů, které v současné době žadatel ukládá na skládce a materiálově nevyužívá.Fotografie, plakát, logaAUTODOPRAVA + ZEMNÍ PRÁCE   |   NÁKLADNÍ DOPRAVA   |   ZEMNÍ PRÁCE   |   REFERENCE   |  
AUTOCROSS (team Miminko)   |   TEAM   |   TECHNIKA   |   PARTNEŘI   |   ÚSPĚCHY   |  
Spolufinancování projektu OP PIK   |